Skip to main content
BloggProjekt

Nya lokaler för Åva Gymnasiums Restaurang- och livsmedelsprogram

Blog

Nya lokaler för Åva Gymnasiums Restaurang- och livsmedelsprogram

För 20 år sedan påbörjade jag min utbildning till kock på Åvas Hotell- och restaurangprogram.

Vi var första klass ut att inviga de då nya lokalerna som låg i Täby Park Hotell ett par kilometer från huvudbyggnaden.  På den tiden skedde den praktiska delen av utbildningen i ett restaurangkök och i matsalen intill, samt praktik/samarbete med hotellet. Tillsammans lagade och serverade vi lunch till klassen och/eller inbjudna gäster. Undervisningen i övriga ämnen skedde i huvudbyggnaden.

Just nu pågår en ombyggnad av Åva gymnasium, och de nya lokalerna för Restaurang- och livsmedelsprogrammet är belägna intill huvudbyggnaden, där Fordonslinjen tidigare låg.
Där byggs en restaurang öppen för allmänheten, ett café med försäljning till elever och personal i skolan samt ett fint metodkök. Metodköket är dimensionerat för 60-80 elever 5 dagar/vecka, restaurangköket för servering av lunch och middag, 3 dagar/vecka. Allt som säljs i caféet bereds i metod- och restaurangköket.

Förutom nyrenoverade och fina lokaler kommer eleverna att på ett lättare sätt kunna nå huvudbyggnaden för att delta i undervisningen av övriga ämnen.

Det är extra roligt att följa Storköksbyråns uppdrag när de berör ens egna historia.

Jag önskar  eleverna som inviger lokalerna varmt lycka till! /Klara Wendel

För 20 år sedan påbörjade jag min utbildning till kock på Åvas Hotell- och restaurangprogram.

Vi var första klass ut att inviga de då nya lokalerna som låg i Täby Park Hotell ett par kilometer från huvudbyggnaden.  På den tiden skedde den praktiska delen av utbildningen i ett restaurangkök och i matsalen intill, samt praktik/samarbete med hotellet. Tillsammans lagade och serverade vi lunch till klassen och/eller inbjudna gäster. Undervisningen i övriga ämnen skedde i huvudbyggnaden.

Just nu pågår en ombyggnad av Åva gymnasium, och de nya lokalerna för Restaurang- och livsmedelsprogrammet är belägna intill huvudbyggnaden, där Fordonslinjen tidigare låg.
Där byggs en restaurang öppen för allmänheten, ett café med försäljning till elever och personal i skolan samt ett fint metodkök. Metodköket är dimensionerat för 60-80 elever 5 dagar/vecka, restaurangköket för servering av lunch och middag, 3 dagar/vecka. Allt som säljs i caféet bereds i metod- och restaurangköket.

Förutom nyrenoverade och fina lokaler kommer eleverna att på ett lättare sätt kunna nå huvudbyggnaden för att delta i undervisningen av övriga ämnen.

Det är extra roligt att följa Storköksbyråns uppdrag när de berör ens egna historia.

Jag önskar  eleverna som inviger lokalerna varmt lycka till! /Klara Wendel