Skip to main content

Vårt team

Vårt Team består av personer med olika kunskap och erfarenhet. Vi tror på en bredd anpassad till hela området för utveckling av restauranger och storkök. Vi är kockar, bartenders, livsmedelsinspektörer, projektledare och ingenjörer som specialicerat oss och utvecklat arbetssätt anpassat för att skapa professionella kök där vi kan ta ansvar för ytoptimering, logistik, utrusntingsnivå, myndighetskrav, miljö, teknik och ekonomiskt hållbara lösningar.

Vi är samtliga medlemmar i FCSI Nordic, en internationell storkökskonsultsorganisation med krav på kompetens.

Johan Öberg Larsson

Projektansvarig handläggande Storkökskonsult / VD

+46 70 675 47 00
johan.oberg@storkoksbyran.se

Håkan Sjöström

Projektansvarig handläggande Storkökskonsult

+46 70 33 23 300
hakan.sjostrom@storkoksbyran.se

Karl Thews

Projektansvarig handläggande Storkökskonsult

+46 70 080 94 46
karl.thews@storkoksbyran.se

Albina Karlsson

Handläggande Storkökskonsult

+46 76 677 07 03
albina.karlsson@storkoksbyran.se

Erik Johnsson

Handläggande Storkökskonsult

+46 76 143 57 00
erik.johnsson@storkoksbyran.se

Klara Wendel

Handläggande Storkökskonsult

+46 76 677 07 04
klara.wendel@storkoksbyran.se

Axel Curtis

Handläggande Storkökskonsult

+46 8 642 51 00
axel.curtis@storkoksbyran.se

Abdalghani Chiet

Medverkande Storkökskonsult

+46 8 642 51 00
abdalghani.chiet@storkoksbyran.se

Fredrik Bergwall

Medverkande Storkökskonsult

+46 720 92 57 14
fredrik.bergwall@storkoksbyran.se

Christoffer Bekil Vinell

Medverkande Storkökskonsult

+46 76 143 56 00
christoffer.bekil.vinell@storkoksbyran.se

Konstantinos Ziakkas

Medverkande Storkökskonsult

+46 76 697 01 20
konstantinos.ziakkas@storkoksbyran.se

Wilma Gårdh Rydberg

Medverkande Storkökskonsult

+46 76 143 58 00
wilma.gardh.rydberg@storkoksbyran.se

Eleonora Allgurin

Ekonomiansvarig

+46 73 460 67 46
eleonora.allgurin@storkoksbyran.se

Mårten Kai-Larsen

IT-Ansvarig

+46 70 610 23 45
marten.kai-larsen@storkoksbyran.se