Skip to main content

Storköksbyrån växer och söker nya medarbetare

Vi är ett konsultföretag specialiserat på restauranger och storkök. Vi driver många intressanta och spännande projekt i olika faser och med varierande arbetsuppgifter, där huvuddelen avser planering och projektering, men också omfattar arbete med kalkyler, besiktningar och utredningar.

Vi arbetar i team och som medarbetare får du medverkar i alla delar av ett projekt, från idé och skissfas till genomförande och färdigställande.


Vårt team

Vårt Team består av personer med olika kunskap och erfarenhet. Vi tror på en bredd anpassad till hela området för utveckling av restauranger och storkök. Vi är kockar, bartenders, livsmedelsinspektörer, projektledare och ingenjörer som specialicerat oss och utvecklat arbetssätt anpassat för att skapa professionella kök där vi kan ta ansvar för ytoptimering, logistik, utrusntingsnivå, myndighetskrav, miljö, teknik och ekonomiskt hållbara lösningar.

Vi är samtliga medlemmar i FCSI Nordic, en internationell storkökskonsultsorganisation med krav på kompetens.

Johan Öberg Larsson

Projektansvarig handläggande Storkökskonsult / VD

+46 70 675 47 00
johan.oberg@storkoksbyran.se

Håkan Sjöström

Projektansvarig handläggande Storkökskonsult

+46 70 33 23 300
hakan.sjostrom@storkoksbyran.se

Karl Thews

Projektansvarig handläggande Storkökskonsult

+46 70 080 94 46
karl.thews@storkoksbyran.se

Albina Karlsson

Handläggande Storkökskonsult

+46 76 677 07 03
albina.karlsson@storkoksbyran.se

Erik Johnsson

Handläggande Storkökskonsult

+46 76 143 57 00
erik.johnsson@storkoksbyran.se

Klara Wendel

Handläggande Storkökskonsult

+46 76 677 07 04
klara.wendel@storkoksbyran.se

Christoffer Bekil Vinell

Medverkande Storkökskonsult

+46 76 143 56 00
christoffer.bekil.vinell@storkoksbyran.se

Abdalghani Chiet

Medverkande Storkökskonsult

+46 8 642 51 00
abdalghani.chiet@storkoksbyran.se

Fredrik Rintanen

Medverkande Storkökskonsult

+46 720 92 57 14
fredrik.rintanen@storkoksbyran.se

Konstantinos Ziakkas

Medverkande Storkökskonsult

+46 76 697 01 20
konstantinos.ziakkas@storkoksbyran.se

Eleonora Allgurin

Ekonomiansvarig

+46 73 460 67 46
eleonora.allgurin@storkoksbyran.se

Mårten Kai-Larsen

IT-Ansvarig

+46 70 610 23 45
marten.kai-larsen@storkoksbyran.se

Wilma Gårdh Rydberg

Medverkande Storkökskonsult

+46 76 143 58 00
wilma.gardh.rydberg@storkoksbyran.se

Axel Curtis

Medverkande Storkökskonsult

+46 8 642 51 00
axel.curtis@storkoksbyran.se