Skip to main content
 
 

Specialister på restauranger och storkök

 
 

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi kök och restauranger anpassade för dagens och framtidens behov

 
 

Vi dimensionerar, planerar, utrustar och säkerställer samband och teknik

Exempel på ett sätt att redovisa våra uppdrag

 
 
 

Välkomna till oss på Gävlegatan 12B, Stockholm

1
1

Vi planerar, projekterar och besiktigar restauranger och storkök

— De tjänster som vi erbjuder omfattar allt från idé och utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet

Vi kan helheten

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att utveckla och skapa kök och restauranger anpassade för dagens och framtidens behov.

Kontakta oss

Vårt uppdrag och vision

Vår ambition är att skapa effektiva och flexibla förslag, med hög funktion, effektiv logistik, sund arbetsmiljö, god hygien och lång hållbarhet.

Vi drivs av utveckling och för att ge förutsättningar till optimerade kök, där vi tar fram de underlag som krävs för ett effektivt byggande, goda investeringar och bra driftförhållanden.

Med lång erfarenhet, bred kompetens och med mångsidiga uppdrag arbetar vi inom hela storköksområdet, både nationellt och internationellt.

En oberoende storkökskonsult

Vi utför

För våra kunder som är privata aktörer, fastighetsägare, fastighetsbolag, byggföretag, kommuner och regioner utför vi 2D och 3D- projektering, programarbete, utredningar, kalkyler, besiktningar, inventeringar, behovsanalyser, statusbedömningar, myndighetsfrågor, rådgivning, problemlösning, utbildningar inom hygien och köksplanering, anbudsutvärderingar, upphandling, besiktningar och uppföljning.

Uppdrag

Våra uppdrag omfattar kök, barer och serveringar inom restauranger, hotell, Food Courts, gallerior, köpcentrum, skolor, förskolor, sjukhus, äldre- och omsorgsboenden, kontor, flygplatser, tågstationer, mm. etc. Projekten omfattar alla typer av professionella kök som tex. caféer, skol- och förskolekök, sjukhuskök, kök i äldreboenden, produktionskök, cateringkök, personalrestauranger, barer, bagerier, kök för högskolor, sushikök, kök i ambassader, kök på flygplatser, kök i arenor, kiosker, gatukök, festvåningar, snabbkök, mobila kök, representationskök.

Miljöpolicy

Vi arbetar med ett miljöledningssystem enligt ISO14001 och bedriver verksamheten utifrån en helhetssyn anpassad till ekologi och hållbarhet. Vi genomför uppdragen så att våra beställares kvalitets- och miljökrav uppnås och  med en hög miljöprofil där vi ständigt strävar  efter att minska vår och kökens miljöpåverkan.