Skip to main content
Blogg

Lindeparkens skola – ett pågående projekt

Blog

Lindeparkens skola – ett pågående projekt

Ombyggnad av tillagningskök i ett grönklassad fastighet från 1966. Grönklassad fastighet innebär att byggnaden bedöms vara ”särskild värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Lindeparkens skola ritades av arkitekterna Höjer och Lundqvist. 

SISAB gör en ombyggnation med stor omsorg för byggnaden så alla tegelstenar nedmonteras och behålls.

I denna vackra lokal skall Storköksbyrån rita in det nya köket och matsal.

Bild3Bild2

Ombyggnad av tillagningskök i ett grönklassad fastighet från 1966. Grönklassad fastighet innebär att byggnaden bedöms vara ”särskild värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Lindeparkens skola ritades av arkitekterna Höjer och Lundqvist. 

SISAB gör en ombyggnation med stor omsorg för byggnaden så alla tegelstenar nedmonteras och behålls.

I denna vackra lokal skall Storköksbyrån rita in det nya köket och matsal.

Bild3Bild2