Matsvin(n)

Jag känner mig som ett matsvin när jag hör hur mycket matsvinn som jag är upphov till.

Camilla 2 Camilla 3

Matsvinn påverkar både både miljö och samhällsekonomi. För att minska mängderna mat som slängs är det viktigt att fler blir medvetna om detta.

Enligt en FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) går en tredjedel av all mat till spillo, sett ut ett globalt perspektiv. Det motsvarar 1,3 miljarder ton mat per år till ett värde av nästa 6,6 miljoner SEK.

Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Beroende på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan.

I Sverige står hushållen för den absolut största andelen matavfall som slängs. Livsmedelsindustrin, restauranger och storkök samt livsmedelsbutikerna orsakar tillsammans mindre än hälften av det matavfall som hushållen ger upphov till.

Här kommer några goda råd från Nordiska ministerrådet för att minska matsvinn?

  • Ställ upp konkreta mål för att reducera matsvinnet och arbeta målmedvetet för att nå målen.
  • Involvera medarbetarna eller familjemedlemmarna!
  • Planera inköp samtidigt som du planerar menyn.
  • Ha översikt över vad du har i kyl-, frys- och torrlager. Lagra alla matvaror efter datum.
  • Använd rekommenderad mängd råvaror för det antal personer som du ska laga mat åt.
  • Om du har tillrett för mycket mat kan du använda den senare om du fryser eller vakuumförpackar den på direkten.
  • Undvik överportionering
  • Ägna tid åt att utveckla goda rutiner för bufféservering. Tänk igenom och hitta goda lösningar för cirkulation och uppföljning av buffén.
  • Använda mindre tallrikar och anpassad serveringsutrustning när du ställer fram mat och tillbehör

Livsmedel kan ätas efter att Bäst före-datumet har passerat. Maten blir inte farlig efter att bäst före-datumet passerat – smaka, lukta, titta och se om maten går att äta.

Däremot ska man inte äta livsmedel vars Sista förbrukningsdag har passerat.

/Eleonora