månadsarkiv: maj 2013

Avfallskvarn installerad hos Storköksbyrån

IMG_3257 IMG_3259 IMG_3264

En avfallskvarn installeras under diskhon och ansluts till avloppsnätet. Tillsammans med vatten maler kvarnen ner det organiska matavfallet till en finmalt slam. Slammet pumpas sedan ut i avloppsledningen iväg till reningsverket.

Fördelar med en matavfallskvarn:
– Minskad mängd avfall som slängs i soprummet.
– Produktion av förnybar energi då matavfallet kan bli biogas hos reningsverket.
– Minskad transportsträckor för sopbilar samt minskade utsläpp av koldioxid m.m.