Om oss

Storköksbyrån i Stockholm AB är ett konsultföretag som utreder, projekterar och besiktigar restauranger och storkök.
De tjänster som vi erbjuder omfattar allt från idé- och utvecklingsskede till uppföljning av det färdiga resultatet.

Vad gör vi

Storköksbyrån är konsultföretaget specialiserat på restauranger och storkök.

Med lång erfarenhet, bred kompetens och med mångsidiga uppdrag arbetar vi inom hela storköksområdet, både nationellt och internationellt.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att utveckla och skapa kök och verksamheter anpassade för dagens och framtidens behov, allt ifrån idé till uppföljning av den driftsatta verksamheten.

Ambitionen är att skapa harmoniska och flexibla förslag, med hög funktion, effektiv logistik, sund arbetsmiljö, god hygien och högt miljötänkande.

Vi utför

För våra kunder som är kommuner och landsting, privata aktörer, fastighetsägare, fastighetsbolag och byggföretag utför vi 2D och 3D- projektering, programarbete, utredningar, kalkyler, besiktningar, inventeringar, behovsanalyser, statusbedömningar, myndighetsfrågor, rådgivning, problemlösning, utbildningar inom hygien och köksplanering, egenkontroller, anbudsutvärderingar, upphandling, besiktningar och uppföljning.

Uppdragen utförs i enlighet med vår kvalitetsplan som kompletteras av vårt miljöledningssystem, vår egenkontroll och separata checklistor.

Alla medarbetare får kontinuerlig utbildning för att ständigt utvecklas i vårt arbete.

Uppdrag

Restauranger, Food Courts, kök i hotell, caféer, juicebarer, kök i gym, museikök, skolkök, sjukhuskök, förskolekök, kök i äldreboenden, produktionskök, cateringkök, personalrestauranger, barer, bagerier, kök för högskolor, sushikök, kök i ambassader, kök på flygplatser, kök i arenor, kiosker, gatukök, festvåningar, snabbkök, mobila kök, representationskök.

Miljöpolicy

Miljöledningssystem enligt ISO14001.
Vi bedriver vår verksamhet med en helhetssyn anpassad till ekologi och hållbarhet. Vi genomför uppdragen så att våra beställares kvalitets- och miljökrav uppnås, med en ständig strävan att minska miljöpåverkan.

Utöver krav i gällande miljölagstiftning arbetar vi för att förbättra och förebygga miljöpåverkan genom:

  • att i en dialog med våra beställare beakta miljöaspekterna i projekten
  • att ställa miljökrav på leverantörer och underkonsulter
  • att effektivt begränsa utnyttjandet av naturens resurser i vår kontorsverksamhet
  • att köpa in miljöanpassade och kravmärkta varor
  • att genomföra ett miljövänligt resande
  • att källsortera våra restprodukter